Az EU új szabályokat fogadott el a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére

Az Európai Unió Tanácsa új szabályokat fogadott el a nemek közötti uniós bérszakadék megszüntetésének elősegítésére - tájékoztatott az uniós tanács hétfőn.

A bérek átláthatóságáról szóló irányelv értelmében az uniós vállalatoknak meg kell osztaniuk egymással az információkat arról, hogy mennyit fizetnek a nőknek és a férfiaknak az egyenlő értékű munkáért, és lépéseket kell tenniük, ha a nemek közötti bérszakadék meghaladja az öt százalékot.

Az új irányelv rendelkezéseket tartalmaz a bérdiszkrimináció áldozatainak kártérítéséről, valamint a szabályokat megszegő munkáltatók büntetéséről, beleértve a bírságokat is.

Az új szabályok kötelezővé teszik a munkáltatók számára, hogy akár az álláshirdetésben, akár az interjú előtt tájékoztassák az álláskeresőket a meghirdetett állások kezdő fizetéséről vagy fizetési tartományáról. A munkáltatók a továbbiakban nem kérdezhetik meg a jelölteket fizetési előzményeikről.

A munkába állást követően a munkavállalók jogosultak lesznek tájékoztatást kérni munkáltatóiktól az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző munkavállalói kategóriák átlagos bérszintjéről, nemek szerinti bontásban. Hozzáférhetnek továbbá a fizetés és a szakmai előmenetel meghatározásához használt feltételekhez, melyeknek objektívnek és nemi szempontból semlegesnek kell lenniük.

A több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak évente jelentést kell tenniük az illetékes nemzeti hatóságnak a szervezetükön belüli nemek közötti bérszakadékról. A kisebb szervezetek - kezdetben a 150 alkalmazottat nem meghaladó foglalkoztatók - esetében háromévente lesz jelentéstételi kötelezettség. Amennyiben a jelentés öt százalékot meghaladó bérszakadékot tár fel, amely objektív, nemi szempontból semleges kritériumokkal nem indokolható, a vállalatoknak a munkavállalók képviselőivel együttműködésben végzett közös bérértékelés formájában kell lépéseket tenniük.

Az új irányelv értelmében azok a munkavállalók, akik nemi alapú bérdiszkriminációt szenvedtek el, kártérítésben részesülhetnek, beleértve a hátralék és a kapcsolódó bónuszok vagy természetbeni kifizetések teljes megtérítését. Míg a bérdiszkriminációs ügyekben a bizonyítási teher hagyományosan a munkavállalóra hárul, a jövőben a munkáltatón múlik annak bizonyítása, hogy nem sértette meg az egyenlő díjazásra és a bérek átláthatóságára vonatkozó uniós szabályokat. A jogsértésekért kiszabott szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és pénzbírságot is magukban foglalnak.

Az irányelv olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek biztosítják a megváltozott munkaképességű munkavállalók igényeinek figyelembevételét.

A bérek átláthatóságáról szóló irányelv hivatalos kihirdetésével lép hatályba. A tagországoknak ezt követően legfeljebb három év áll rendelkezésükre, hogy nemzeti jogszabályaikat az új szabályok figyelembevételével kiigazítsák. (MTI)